بالابر هیدرولیکی

بالابر صنعتی هیدرولیکی 3 تنی

بالابر صنعتی هیدرولیکی با وزن 3000 کیلوگرام

تماس با ما

بالابر صنعتی هیدرولیکی 3 تنی

بالابر صنعتی هیدرولیکی 3 تنی

بالابر صنعتی هیدرولیکی با ظرفیت باری 3 تن یک ابزار قدرتمند و مفید در صنایع مختلف است. این بالابر هیدرولیکی از قدرت فشار مایع هیدرولیکی برای جابجایی بارها و اشیاء سنگین استفاده می‌کند و به شما امکان می‌دهد از طریق مکانیزم‌های کنترلی مختلف، بارها را به ارتفاع مورد نظر بلند و پایین کنید.

توضیحات بیشتر بالابرهای صنعتی هیدرولیک :

1. ظرفیت باری: این بالابر هیدرولیکی صنعتی دارای ظرفیت باری 3 تن یا 3000 کیلوگرم است. این ظرفیت مناسب برای جابجایی و جلوگیری از اصابت وسایل سنگین و بارها در محیط‌های صنعتی می‌باشد. با این ظرفیت، می‌توانید بارها و اجناس سنگین‌تر را به ارتفاع مورد نظر بلند کنید.

2. ارتفاع: ارتفاع بالابر هیدرولیکی صنعتی معمولاً برای جابجایی بارها به ارتفاع بالا اهمیت دارد. این بالابر صنعتی با ظرفیت 3 تن می‌تواند به ارتفاع‌های مختلفی حرکت کند و بسته به نیاز شما، امکان دسترسی به طبقات بالا و مناطق بلندتر را فراهم می‌کند.

3. کاربردها: بالابر هیدرولیکی با ظرفیت 3 تن در محیط‌های صنعتی بسیار مفید است و می‌تواند در کارخانه‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، کارخانجات، ساختمان‌ها و دیگر محیط‌های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. این بالابر به شما اجازه می‌دهد که بارها و مواد سنگین را به صورت ایمن و کارآمد جابجا کنید.

4. نوع عملکرد: بالابرهای هیدرولیکی صنعتی ممکن است به صورت خودکار یا دستی عمل کنند. بالابرهای خودکار با استفاده از کنترل‌ها و دکمه‌های خاص به صورت خودکار به بالا و پایین حرکت می‌کنند و نیازی به کنترل دستی ندارند. اما بالابرهای دستی نیاز به کنترل دستی توسط کاربر دارند و با اعمال فشار یا جلوگیری از فشار حرکت می‌کنند.

5. ایمنی: ایمنی بالابر هیدرولیکی صنعتی بسیار مهم است. بهتر است مطمئن شوید که این بالابر مجهز به سیستم‌های ایمنی مناسب مانند قفل‌ها، محافظ‌ها و سیستم‌های اضافی ایمنی است. همچنین، کاربران باید دستورالعمل‌های ایمنی تولید کننده را رعایت کنند تا هرگونه حادثه ناخواسته جلوگیری شود.

بالابر صنعتی هیدرولیکی 3 تنی
بالابر صنعتی هیدرولیکی 3 تنی

بالابر صنعتی هیدرولیکی با ظرفیت باری 3 تن یک ابزار قوی و مؤثر برای جابجایی و جلوگیری از اصابت اشیاء سنگین در محیط‌های صنعتی است. این بالابر هیدرولیکی از فشار مایع هیدرولیکی برای حرکت کردن سینی‌ها یا پله‌ها و جابجایی بارها استفاده می‌کند. با استفاده از کنترل‌های مناسب، می‌توانید بارها را به ارتفاع مورد نظر بلند و پایین کنید و به آسانی به محل‌های مختلف در محیط صنعتی دسترسی پیدا کنید.

توضیحات بیشتر:

1. ظرفیت باری: بالابر صنعتی هیدرولیکی با ظرفیت 3 تن معادل 3000 کیلوگرم قادر به جابجایی بارها و اجناس سنگین و سنگین‌تر در محیط صنعتی است. این بالابر به شما امکان می‌دهد بارها را به صورت ایمن و کارآمد به مقصد مورد نظر منتقل کنید.

2. ارتفاع: ارتفاع بالابر صنعتی هیدرولیکی 3 تنی می‌تواند متفاوت باشد و بسته به نیازها و نوع محیط صنعتی، انتخاب شود. این بالابر با ارتفاع مطلوب به شما اجازه می‌دهد به طبقات بالاتر دسترسی پیدا کنید و بارها را به سهولت به مناطق بلندتر منتقل کنید.

3. نوع عملکرد: بالابرهای هیدرولیکی صنعتی ممکن است به صورت خودکار یا دستی عمل کنند. بالابرهای خودکار با استفاده از کنترل‌ها و دکمه‌های خاص به صورت خودکار به بالا و پایین حرکت می‌کنند و نیازی به کنترل دستی ندارند. اما بالابرهای دستی نیاز به کنترل دستی توسط کاربر دارند و با اعمال فشار یا جلوگیری از فشار حرکت می‌کنند.

4. کاربردها: بالابر هیدرولیکی با ظرفیت 3 تن در محیط‌های صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بالابرها می‌توانند در کارخانه‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، کارخانجات، ساختمان‌ها و دیگر محیط‌های صنعتی جهت جابجایی بارها و اشیاء سنگین مورد استفاده قرار گیرند. همچنین این بالابرها به عنوان ابزاری بسیار مؤثر در موارد اضطراری مانند برخوردها، حوادث و جابجایی اشیاء بزرگ در محیط‌های صنعتی و ساختمانی نیز استفاده می‌شوند.

شاید به کارتان آمد!  بالابر صنعتی هیدرولیکی 1.5 تنی

5. ایمنی: ایمنی بالابر هیدرولیکی صنعتی بسیار حائز اهمیت است. باید اطمینان حاصل کنید که این بالابر دارای ویژگی‌های ایمنی مناسب مانند قفل‌ها، محافظ‌ها و سیستم‌های اضافی ایمنی است. همچنین کاربران باید دستورالعمل‌های ایمنی تولید کننده را رعایت کنند تا هرگونه حادثه ناخواسته جلوگیری شود.

بالابر صنعتی هیدرولیکی با ظرفیت باری 3000 کیلوگرم (3 تن) یک ابزار قوی و مؤثر برای جابجایی و جلوگیری از اصابت اشیاء سنگین و بزرگ در محیط‌های صنعتی است. این بالابر با استفاده از فشار مایع هیدرولیکی، سینی‌ها یا پله‌ها را به بالا و پایین حرکت می‌دهد و به شما امکان می‌دهد بارها و اشیاء سنگین را به ارتفاع مورد نظر بلند و پایین کنید.

توضیحات بیشتر:

1. ظرفیت باری: این بالابر هیدرولیکی صنعتی دارای ظرفیت باری 3000 کیلوگرم (3 تن) است. این ظرفیت مناسب برای جابجایی و جلوگیری از اصابت وسایل سنگین و بارها در محیط‌های صنعتی می‌باشد. با این ظرفیت، می‌توانید بارها و اجناس سنگین‌تر را به ارتفاع مورد نظر بلند کنید.

2. ارتفاع: ارتفاع بالابر هیدرولیکی صنعتی معمولاً برای جابجایی بارها به ارتفاع بالا اهمیت دارد. این بالابر صنعتی می‌تواند به ارتفاع‌های مختلف حرکت کند و بسته به نیاز شما، امکان دسترسی به طبقات بالاتر و مناطق بلندتر را فراهم می‌کند.

3. کاربردها: بالابر هیدرولیکی با ظرفیت 3000 کیلوگرم (3 تن) در محیط‌های صنعتی بسیار مفید است و می‌تواند در کارخانه‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، کارخانجات، ساختمان‌ها و دیگر محیط‌های صنعتی جهت جابجایی بارها و اشیاء سنگین مورد استفاده قرار گیرند. همچنین این بالابرها به عنوان ابزاری بسیار مؤثر در موارد اضطراری مانند برخوردها، حوادث و جابجایی اشیاء بزرگ در محیط‌های صنعتی و ساختمانی نیز استفاده می‌شوند.

4. نوع عملکرد: بالابرهای هیدرولیکی صنعتی ممکن است به صورت خودکار یا دستی عمل کنند. بالابرهای خودکار با استفاده از کنترل‌ها و دکمه‌های خاص به صورت خودکار به بالا و پایین حرکت می‌کنند و نیازی به کنترل دستی ندارند. اما بالابرهای دستی نیز برخی از مدل‌ها دارای کنترل دستی هستند و با اعمال فشار یا جلوگیری از فشار حرکت می‌کنند.

5. ایمنی: ایمنی بالابر هیدرولیکی صنعتی بسیار حائز اهمیت است. باید اطمینان حاصل کنید که این بالابر دارای ویژگی‌های ایمنی مناسب مانند قفل‌ها، محافظ‌ها و سیستم‌های اضافی ایمنی است. همچنین کاربران باید دستورالعمل‌های ایمنی تولید کننده را رعایت کنند تا هرگونه حادثه ناخواسته جلوگیری شود. از این جهت، آشنایی کامل با راهنمای کاربری و نگهداری بالابر بسیار مهم است.

6. ساختار و طراحی: بالابرهای هیدرولیکی صنعتی معمولاً از جنس‌های مقاوم و مستحکمی ساخته می‌شوند تا تحمل وزن‌های سنگین و محیط‌های سخت صنعتی را بتوانند به خوبی تحمل کنند. ساختار آنها به گونه‌ای است که امکان حرکت ایمن و پایداری بارها را فراهم می‌کند. همچنین بالابرهای هیدرولیکی صنعتی معمولاً دارای طراحی کم‌صدا هستند تا به همکاران و کارکنان در محیط کار کمتر از حد توجه معمولی نیاز داشته باشند.

استفاده از بالابر هیدرولیکی صنعتی با ظرفیت 3000 کیلوگرم می‌تواند به بهبود بهره‌وری و ایمنی کار در محیط‌های صنعتی کمک کند و نیاز به استفاده از دستگاه‌های دستی و فشارزا برای جابجایی بارها را به حداقل برساند. همچنین این بالابرها معمولاً با کمک تکنولوژی هیدرولیکی به صورت سریع و دقیق حرکت می‌کنند، که به توسعه تولید و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. انتخاب بالابر هیدرولیکی با ظرفیت و ارتفاع مناسب متناسب با نیازهای شما و نوع کاربردی که در نظر دارید انجام دهید، بسیار مهم است.

برای اطلاع از قیمت و خرید با شماره های زیر تماس بگیرید

09395230815 تماس با آقای تاجیک

09925416823 تماس با آقای احمدی

‫0/5 ‫(0 نظر)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: